[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ( 4/เม.ย./2561 )
    
ภาพติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ 2560 ( 29/ก.ย./2560 )
    เพื่อติดประกาศให้ประชาชนสามารถ รับรู้ ตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ( 9/มิ.ย./2560 )
    

 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อในช่องทางต่างๆ รวมถึงการได้รับการประสานงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่ไม่มีอยู่ในจังหวัด โดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ซึ่งจำแนกขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

  การเสนอเรื่องร้องทุกข์  

     ผู้ร้องทุกข์จะหมายรวมถึง ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทนและผู้จัดการแทนผู้ร้องทุกข์ ถ้าผู้ร้องไม่สามารถมายื่นเรื่องด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นแทนได้ คือบุพการี สามี/ภรรยา ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในกรณีที่ยื่นคำร้องทุกข์แทนนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องทุกข์ เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่อาจจะเสียหายเพราะการร้องทุกข์ จะขอให้ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้จัดการแทนแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารสำคัญหรือเอกสารสำคัญประจำตัวอย่างอื่นแทนก็ได้

  การรับคำร้องทุกข์ 

     เมื่อได้รับคำร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ ที่ผ่านการลงทะเบียนสารบรรณ หรือจากการรับเรื่องจากผู้ร้อง ให้บันทึกข้อเท็จจริงเบื้องต้นลงในแบบสอบข้อเท็จจริงและทะเบียนรับคำร้อง จัดทำแฟ้มสำนวนเรื่องร้องทุกข์ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาการมอบหมายให้ดำเนินการ

  การตรวจสอบคำร้องทุกข์   

     เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบว่าเป็นเรื่องร้องทุกข์หรือไม่ มีหลักฐานตรวจสอบได้หรือไม่ หากไม่น่าเชื่อถือให้ยุติเรื่อง หรือควรส่งต่อหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องและแจ้งเพื่อผู้ร้องทราบ หากตรวจสอบแล้วมีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการร้องทุกข์ต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบอำนาจหน้าที่ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การพิจารณาและดำเนินการประสานเพื่อบรรเทาทุกข์   

     โดยการแสวงหาข้อเท็จจริง จากการหาพยานหลักฐาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การออกพื้นที่เพื่อแสวงข้อเท็จจริง แล้วรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ หากดำเนินการต่อไปได้ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และดำเนินการประสานให้ความช่วยเหลือ

  ดำเนินการติดตามผลเพื่อบรรเทาทุกข์  

     หลังจากที่ได้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือแล้ว ให้ดำเนินการติดตามการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วรับเรื่องที่หน่วยงานได้ดำเนินการตอบกลับมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานว่าตรงตามความประสงค์ของผู้ร้องหรือตามข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่ หากครบถ้วนแล้วให้รายงานผลตามแบบบันทึกการรายงานผลการดำเนินงานและขอยุติเรื่อง

  แจ้งผลผู้ร้องและยุติเรื่อง  

     แจ้งผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ผู้ร้อง กรณีผู้ร้องพอใจให้ยุติเรื่อง หากไม่พอใจและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้วิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความประสงค์ที่แท้จริงต่อไป


สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหาร ( 9/มิ.ย./2560 )
    
สุนทรีแลนด์เกิดจากความรักในตุ๊กตาที่มีมายาวนานกว่า 30ปี เริ่มต้นที่การเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตา แล้วเริ่มสร้่างแบรนด์ตุ๊กตาของตัวเองขึ้น จนกระทั้งวันนี้ โรงงานสุนทรี ได้ปรับปรุงส่วนหนึ่งของพื้นที่โรงงานให้เป็นดินแดนแห่งตุ๊กตา ในชื่ “สุนทรีแลนด์” แดนตุ๊กตา ชื่อสุนทรีก็ได้มาจาก ชื่อของ คุณสุนทรี เอี่ยมหนู ผู้บุกเบิกการทำโรงงานตุ๊กตาสุนทรีขึ้นมา 
“สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา” เป็นเหมือนดินแดนแห่งความฝันของคนรักตุ๊กตาทุกคน  ที่นี่จำลองบรรยากาศต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก มารวมกับตุ๊กตาน่ารักๆ ของสุนทรี เพื่อเติมเต็มจินตนาการและความสุขให้ผู้มาเยี่ยมเยือน 
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับเหล่าตุ๊กตา ในบรรยากาศจำลองจากทั่วโลก  ทดลองทำตุ๊กตาด้วยตนเอง  ชิมกาแฟและอาหารอร่อยที่คัดสรรมาอย่างดี  และเลือกซื้อตุ๊กตาหลากหลายจากโรงงานสุนทรี
การเข้าเยี่ยมชมสุนทรีแลนด์นั้นมีค่าเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่ ราคาบัตร 80 บาท เด็ก 40บาท ที่ต้องเก็บค่าเข้าชมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้บำรุงรักษาตุ๊กตาที่อยู่ในสุนทรีแลนด์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้กอดได้อย่างมั่นใจ ทั้งความสะอาด และความสวยงาม ตุ๊กตาทุกตัวที่รี่จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอหรือนำไปซักอยู่เสมอด้วย ฉะนั้นทุกคนสามารถกอดตุ๊กตาทุกตัวได้อย่างมั่นใจ 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ( 9/มิ.ย./2560 )
    โครงการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง   อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น
******************************
1.ชื่อโครงการ   โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง   
 
2.หลักการและเหตุผล
            ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ตามมาตรา 9  บัญญัติภายใต้บังคับ มาตรา14 และ มาตรา  15  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ  อย่างน้อยที่กำหนดไว้มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)—(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้   หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามบทบัญญัติ ดังกล่าว   ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว  และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย   ได้กำหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร  อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 
3.วัตถุประสงค์
            1.  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการได้
            2.  เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
            3.  เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.กลุ่มเป้าหมาย
1.  หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
            2.  ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
 
5.สถานที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์
 ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง   ตั้งอยู่หมู่ที่  3 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า  ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น   40110  โทร.0-4330-6683   โทรสาร.0.4330-6682  และเว็บไซด์ของอบต. โนนแดง   http//www.nondeang.go.th  
ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( 8/มิ.ย./2560 )
    ประชาสัมพันธ์  "ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ  การผลิตสินค้าการเกษตร"  
กิจกรรมไร่นาสวนผสม
โครงการส่งเสริมความรู้การจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ( 1/พ.ค./2560 )
    
โครงการส่งเสริมความรู้การจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2560  
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
ประธานในพิธี โดย นายรุจน์  รังษี นายอำเภอโนนศิลา
โครงการส่งเสริมความรู้การจัดการขยะในครัวเรือน ( 3/เม.ย./2560 )
    โครงการส่งเสริมความรู้การจัดการขยะในครัวเรือน 

โครงการสปสช. 1/59 ( 9/ธ.ค./2559 )
    โครงการไอโอดีนมีคุณค่าเสริมปัญญาเด็กทุกวัย
โครงการประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ( 4/พ.ย./2559 )
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 14 อัลบัม]
<< 1 2 >>