ชื่อ - นามสกุล :นางรัชนี กัลยาบาล
ตำแหน่ง :ปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัด อบต.
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัด อบต.